CURRICULUM VITAE

 

Persoonlijke informatie:

Naam:
Roepnaam:

Geboorteplaats:

Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:

 

Geurts, AJM
Guus

Veulen-Venray

Amsterdam
020 - 6387578
06 - 43979849
guusgeurts@yahoo.com


 Samenvatting:      
 

- Ervaring als fractiemedewerker Tweede Kamer, campagne- beleids- en inhoudelijk medewerker bij milieu- en ontwikkelingsorganisaties.
- Deskundige op gebied van globalisering, internationaal handelsbeleid (o.a. WTO, EU), landbouw en milieu.
- Groot nationaal en internationaal netwerk binnen ontwikkelings-, milieu-, natuur-, boeren-, vrouwen- en consumentenorganisaties.
-
Publicist van boek, brochure en in kranten en tijdschriften.
-
Lobby-ervaring met Tweede Kamerleden, ministeries en leden van het Europees Parlement.
- HBO- (Bedrijfskunde) en Universitaire opleiding (Beleids- en Sociaalwetenschappenlijke Milieukunde), negen jaar ervaring binnen het bedrijfsleven als assistent Hoofd Logistiek en productieplanner.
- Freelance-publicist en -fotograaf en reisleider in vele (ontwikkelings)landen.
-
Agrarische achtergrond via geboorte, opleiding en werk.

       

Opleiding:

 

1977 - 1983:
1983 - 1985:


1985 - 1989:

 


1999 - 2002:

 

 

V.W.O. op het Raaylandcollege in Venray
Middelbaar Agrarisch Onderwijs op het Agrarisch Opleidingscentrum in Horst (Specialisatie: Rundveehouderij)

Agrarische Bedrijfskunde op de Agrarische Hogeschool in Delft (Specialisatie: Logistiek Management en Financieel Economisch Management)
Afstudeeronderzoek bij Oerlemans Diepvries Centrale (verwerking van groenten); 'De administratieve organisatie binnen de afdeling Productie van voedselverwerkende bedrijven'

Master Beleids- en sociaalwetenschappelijke Milieukunde op de Radboud Universiteit Nijmegen (Specialisatie Milieu en Ontwikkeling)
Vakken: nationaal en internationaal milieubeleid, milieurecht, milieu-economie, milieu filosofie, milieuproblemen in ontwikkelingslanden, sociale psychology, sociale pedagogiek, massa communicatie, problemen van collectief handelen, internationale ontwikkelingssamenwerking, internationale economie.
Onderzoek en scriptie bij Milieudefensie in Amsterdam, over liberalisering van de handel in landbouwproducten (WTO, EU, Wereldbank, IMF, invloed van multinationals); titel van de scriptie: 'Liberalisatie in de landbouw, een heilloze weg!. U kunt deze scriptie downloaden bij 'artikelen'.

Werkervaring:

(Zie ook opdrachten en activiteiten hieronder.)

1977 - 1985:1989 - 1990:
1991:


1991 - 1996:
1997:

1998:

1998:
1998 - 2000:
2000:
2001:
2002:
 
1991 - heden:

2002 - 2014:


2003 - heden:2004 - 2012:2006:                           


2006 – 
heden:

 

 

 


 

2002 - heden:


2
006 – 2008: 

2008:           

2009:   

2010 - 2011: 


2011:


2011 - heden:2012 - heden:2013 - heden:


2014:

2015 - 2016:

2014 - heden:
2017 - 2018:

Werkzaamheden op het melkveebedrijf van mijn ouders, bij tuinders en een groenteveiling en bij de bestrijding van varkenspest.

Productieplanner bij Inalfa B.V. (internationaal metaalwarenbedrijf) inVenray.
Instructeur bij het Agrarisch Opleidingscentrum Limburg in Horst; organisatie van de tentoonstelling 'Gezondheid, welzijn en veiligheid van de agrarische ondernemer', inclusief het schrijven van de cursushandleiding.
Assistent Hoofd Logistiek en productieplanner bij Nestlé Nederland B.V. (verwerking van aardappels, productie van soepen, sauzen en bouillons) in Venray.
Diverse banen in de film- en TV industrie, onder andere figurant en agent in figuranten, en als portier bij Hardys bar in Hong Kong, gedurende een half jaar.
Intaker huursubsidie-aanvragen bij woningcooperatie Stichting Wonen Noord-Limburg in Venray; assisteren van mensen bij het invullen van de formulieren.
Reisbegeleider bij Ashraf in Amsterdam in Oezbekistan, Kirgizië, West-China en Pakistan
Productieplanner en algemeen medewerker bij de Afdeling Logistiek bij Nestlé Nederland B.V. in Venray.
Reisbegeleider bij SNP in Nijmegen in Marokko en the Italiaanse Alpen.
Reisbegeleider bij SNP in Nijmegen in Spanje, en voor Intertrek in Den Haag in Turkijë.
Reisbegeleider bij SNP in Nijmegen in Italië.Freelance publicist en fotograaf, organisatie van foto-exposities, diavoorstellingen en powerpointpresentaties

 

Werkzaam bij XminY Solidariteitsfonds te Amsterdam (www.xminy.nl) als campagnemedewerker op gebied van landbouw en globalisering, met name op gebied van Europees en WTO-beleid.

 

Betrokken namens XminY bij Platform Aarde Boer Consument (een samenwerkingsverband van kritische boerenorganisaties), en het Platform Ander Landbouwbeleid( een samenwerkingsverband van ontwikkelings-, milieu-, boeren- en consumentenorganisaties op gebied van landbouw en globalisering (beiden: www.aardeboerconsument.nl ).

 

Namens XminY later Platform Aarde Boer Consument betrokken bij de Coalitie voor Eerlijke Handel, een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties rond de WTO en andere vrijhandelsverdragen.

 

Projectmedewerker bij het Netwerk Plattelandsontwikkeling ETC te Leusden op gebied van nationaal en internationaal landbouw- en plattelandsbeleid (freelance)

Opzet van de foto-expositie Voedsel Hier en Daar voor Platform Ontwikkelingssamenwerking te Helden (L).

Expositie en verhuur van de foto-expositie Voedsel Hier en Daar in Bouwens van der Boije-college Panningen (maart - mei 2007), tijdens Earth Day in Bunnik (22-4-2007), Top van Onderop in Amsterdam (20-5-2007), Wageningen Universiteit (juli t/m september 2007), gemeentehuis Helden (juli 2007), het Franz Pfanner Huis te Arcen (augustus-oktober 2007) en Openbare bibliotheek Venray (december 2007).
Exposities in 2008: openbare bibliotheek Culemborg, de Veldschuur in Rouveen, wijkcentrum de Lommerd in Arnhem, Hof van Twello, Milieumarkt Westerpark Amsterdam.
Exposities in 2009: openbare bibliotheek Tilburg en Udenhout.
Expositie in 2012: Amsterdam en Venlo (Floriade)
Expositie in 2013: Ridderkerk

Expositie in  2014: Weert, Wageningen en Brussel

Het geven van lezingen over internationaal handels- ontwikkelings- en landbouwbeleid; analyse en alternatieven.
o.a. 'Antwoorden op de voedsel-, klimaat- en energiecrisis - Analyse, Alternatief en Strategie'

 

Projectmedewerker ´Regionalisering´ bij Vóór de Verandering (www.globalternatives.nl), o.a. organisatie met Jan Vugts van bijeenkomsten (waaronder Dag van Alternatieven, 12 april 2008) en geven van lezingen. Tevens redactie en schrijven van brochure Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering - Beleid en praktijk met medewerking van André Jonkers en Lou Keune.

Fractiemedewerker Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de SP Tweede Kamerfractie.

Organisaties van 5e Dag van Alternatieven namens Vóór de Verandering

 

- Schrijven van boek Wereldvoedsel - Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening

- Consultancy voor ICCO op gebied van de sojaproblematiek en alternatieven

 

Inhoudelijk medewerker Team Voedsel bij Milieudefensie (tijdelijk)

Organisatie campagne voedselsoevereintiteit en klimaatrechtvaardigheid, inclusief vastenactie.
Coordinator Werkgroep Voedselrechtvaardigheid (
http://www.guusgeurts.nl/hongerklimaat
en
https://www.facebook.com/voedselrechtvaardigheid/)

 

Namens Platform Aarde Boer Consument en in samenwerking met TNI betrokken bij het Europese platform The Alternative Trade Mandate (www.alternativetrademandate.org)
Hiervoor organiseerde ik bijeenkomsten en coördineerde de standpuntbepaling op gebied van landbouw.

 

Campagne-activiteiten rond TTIP (EU-VS vrijhandelsverdrag), o.a. organisatie EU verkiezingsdebat, publicaties en geven van lezingen en toespraken.


Mede-organisator Voedsel Anders Conferentie (21 en 22 februari 2014) te Wageningen, financiële en deelnemersregistratie voor deze conferentie.

Inhoudelijke organisatie van de Voedsel Anders-conferentie te Wageningen (12 en 13 februari 2016)

Coördinator TTIP, CETA en landbouw-coalitie sinds 2015. Daarvoor campagnevoerder landbouw en TTIP-onderhandelingen waaronder: vorming van een platform van boerenorganisaties, Milieudefensie, Bionext en FNV, lobby richting nationale en Europese politiek, schrijven (opinie)artikelen en organisatie van twee debatten te Wageningen
(http://ttipalarm.nl/milieu-en-voedsel/houd-de-boerderij-ttipvrij/)

Organisatie van Voedselkaravaan Noord-Limburg / Zuidoost-Brabant op 27 oktober 2018
(https://www.voedselanders.nl/27-oktober-voedselkaravaan-noord-limburg-zuidoost-brabant/)

       

Vrijwilligerswerk:

 

1981 - 1983:
1986 - 1988:
1990-heden:

1992-93 en
1999 - 2000:
1995 - 1996:

1995 - 1999:1998 - 2002:

1999 - 2000:


2000 - 2002:


2004 - 2013:

2005:
2005:

2013 - heden

Bestuurslid Katholieke Plattelands Jongeren in Veulen.
Lid van de Sooscommissie studentclub Aurora in Dordrecht.
Disc Jockey in bar De Bonte Koe (de Tijd) en de Evenaar in Venray en OJC Watjang in Oirlo


Medewerker bij Lokale Omroep Venray in Venray (inclusief presentatie en techniek van mijn programma 'Rock'n Ballads')

Voorzitter Dierenbescherming afdeling Venray en omstreken, daarnaast specialisatie in jacht, handel in exotische dieren en gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.
Lid Werkgroep Mondiale Vorming in Venray. Hierbij was ik onder andere betrokken bij de organisatie van een aantal bewustwordingsavonden in samenwerking met Oikos (
www.stichtingoikos.nl ) over duurzaamheid in de landbouw en als consument, en rond Jubilee 2000, inclusief coördinatie van de handtekeningenactie in Venray (www.jubileenederland.nl).

Betrokken namens Stichting Aarde (
www.aarde.org) te Utrecht bij de Davids Alliantie (een samenwerkings-verband van kleine NGO’s).
Lid van het Universitair Milieuplatform van studentenvakbond AKKU te Nijmegen (
http://www.narmar.nl/Archief/AKKU/ump.htm), onder andere organisatie van de Niet-Winkeldag in samenwerking met Stichting Omslag in Eindhoven (www.omslag.nl )
Lid van de Copernicus-stuurgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen, ter bevordering van duurzaamheid binnen de campus, het onderwijs en het onderzoek.

Betrokken bij de projectgroep Vóór de Verandering; op weg naar alternatieven voor het huidige neoliberale economische systeem (
www.globalternatives.nl )
Betrokken bij Comité Grondwet Nee!, een campagne rond de EU-grondwet. (
www.grondwetnee.org)
Namens Platform Aarde Boer Consument betrokken bij de Nieuwe Dialoog, een breed overlegorgaan binnen het maatschappelijk middenveld.
Samenstelling en presentatie Rock 'n Ballads bij Radio MART te Amsterdam (www.radiomart.nl)

Politieke activiteiten :

1999 - 2007:
2000 - 2007:
2000 - 2005:
2000 - 2002:
2001 - 2002:

2006 - 2007:
2006 - 2007:
2007:
2008:
2008:
2008:
2015:

 

Lid van de Noord-Zuidwerkgroep GroenLinks, van 2000 t/m 2002 lid van de kerngroep.
Lid van de Landbouwwerkgroep GroenLinks, in 2004 lid van het bestuur.
Lid van de themagroep Mondiale Voedselzekerheid GroenLinks
Reservelid van de Partijraad GroenLinks namens regio Nijmegen
Lid van de werkgroep Verkiezingsprogramma van de Noord-Zuidwerkgroep GroenLinks, ter gelegenheid van de Tweede Kamerverkiezingen.
Reservelid van de Partijraad GroenLinks namens afdeling Amsterdam
Lid van het Milieunetwerk GroenLinks
Lid van de themagroep Mondiale duurzaamheid GroenLinks
Fractiemedewerker Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Tweede Kamerfractie SP
Spreker tijdens Zomeruniversiteit 'Globalisering' van de SP
Inleider over buitenlandnotitie Brandhaard Aarde bij SP-afdeling Amstelveen
Geven van lezingen over TTIP bij SP Venray en SP Venlo

Verblijf buiten Europa, onder andere als freelance fotograaf en publicist:

1990 - 1991:
1993:
1994:
1995:
1996-97-98:
1998:
2000:
2001:
2003 - 2004:

2007:
2008:
2009:
2012 - 2013:
2014:

 

3 maanden
5 weken
5 weken
5 weken
1 jaar en 3 maanden
2,5 maanden
2 weken
2 weken
1 jaar en 2 maanden

2,5 maanden
3 weken
2,5 maanden
3,5 maanden
1 maand

 

Singapore, Indonesië, Papua Nieuw Guinea en Australië
Peru en Bolivia
Turkije, Iran en Pakistan
Verenigde Staten
Nieuw Zealand, de Filippijnen, Hong Kong, China, Tibet, Nepal en India 
Oezbekistan, Kirgizië, bezet Xinjiang, Pakistan
Marokko
Turkije
Rusland, Mongolië, China, Hong Kong, Vietnam, Cambodja, Thailand, Maleisië, Indonesië, Bruneï, Singapore, Laos en de Filippijnen
India
Suriname
Guatemala, Mexico en Honduras 
Ethiopië, Somaliland en Kenia
Mexico, Guatemala en Honduras

 

 Opdrachten en deelname aan activiteiten vanaf 2007 (zie ook de homepage voor de recente werkzaamheden) 

 

2015

* Op 3 december nam ik als spreker deel aan een Tegenlicht Meet Up bijeenkomst over TTIP in Thuis, Stationstraat 32 te Wageningen.
Zie: http://thuiswageningen.nl/evenementen/tegenlicht-meetup-ttip/

* Op 28 oktober nam ik als spreker deel aan een Tegenlicht Meet Up bijeenkomst over TTIP in de Pletterij, Lange Herenvest 122 te Haarlem.
Zie: http://pletterij.nl/index.php?page=18#55c36891872fc
Hier een video van de hele bijeenkomst (start vanaf minuut 24.40 - mijn presentatie en gesprek met publiek vanaf 1.32.15): https://www.youtube.com/watch?v=YVq7uYrpjnE

* Op 5 oktober presenteerde Tweede Kamerlid Jasper van Dijk zijn visie over TTIP, ook gaf ik een lezing Gevolgen van TTIP voor voedsel, klimaat en werkgelegenheid, én een alternatief, tijdens de discussieavond TTIP: bedreiging of uitkomst?.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door SP afdeling Venlo in Hotel Wilhelmina te Venlo, met de aanwezigheid van politici van andere partijen.
Zie het verslag van deze avond: http://venlo.sp.nl/nieuws/2015/10/thema-avond-stelt-ttip-is-een-paard-van-troje en de aankondiging: https://www.facebook.com/events/708289212641687/
Mede naar aanleiding van die bijeenkomst verklaarde Venlo zich twee weken later TTIP-vrij, zie: http://www.1limburg.nl/venlo-tegen-vrijhandelsverdrag-met-verenigde-staten

* Op 2 oktober verstuurden acht boerenorganisaties een brief aan de Tweede Kamer Visie op TTIP-onderhandelingen door gezamenlijke boerenorganisaties, op initiatief van Platform Aarde Boer Consument. Deze werd verstuurd aan de leden de leden van de Commissies Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken (met name Landbouw en Visserij) en Infrastructuur en Milieu (met name Europese regels), zie: 
Bovengenoemde brief werd deels gepubliceerd in de Boerderij en leidde vervolgens tot een discussie binnen LTO en aantal artikelen in de Boerderij, waaronder een opinieartikel Maat komt op voor agribusiness, niet voor familiebedrijven van mij, zie:
http://www.supermacht.nl/2015/10/19/lto-voorman-steunt-ttip-en-agribusiness-accepteert-oneerlijke-concurrentie-tegen-gezinsbedrijven-in-de-landbouw/

* Op 23 oktober gaf ik een lezing Gevolgen van TTIP voor voedsel, klimaat en werkgelegenheid, én een alternatief
in de Vrijplaats te Leiden, zie: https://www.facebook.com/events/405904942951095/

* Op 10 oktober nam ik deel aan de grote Sla-Alarm-tegen-TTIP- demonstratie in Amsterdam, met tussen de 7.000 en 11.000 aanwezigen, zie: https://www.facebook.com/events/807044286082700/
Later die dag organiseerde ik een workshop over TTIP en landbouw binnen het Forum, zie: https://www.facebook.com/events/1056156397728205/

* Op mijn initiatief publiceerden een aantal boerenorganisaties op 26 mei een persbericht 'Agrarisch verzet tegen TTIP groeit',
zie: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/agrarisch-verzet-tegen-ttip-groeit
Op 20 augustus was er een overleg tussen deze boerenorganisaties, die leidde tot bovengenoemde brief aan de Tweede Kamer.

* Op 5 juli gaf ik de lezing ( in het Engels) 'Alternatieven voor vrijhandelsverdragen, naar klimaatrechtvaardigheid en autonome voedselvoorziening' tijdens het Ground Control - Agriculture and Climate Action Camp te Amsterdam, zie ook: https://www.groundcontrolcamp.net/nl/

 * Op 13 juni gaf ik te Driebergen de lezing 'Gevolgen van TTIP voor klimaat, voedselvoorziening en een alternatief' tijdens de Voedsel Anders Netwerkdag, zie ook: https://milieudefensie.nl/publicaties/bestanden/programma-voedsel-anders-netwerkdag-concept

* Op 5 juni gat ik in Maastricht de lezing 'Hoe te komen tot een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening?'
ter gelegenheid van de Dag van de Stadslandbouw, zie ook: http://www.groen-maastricht.com/nieuws/pdf/dagvandestadslandbouw.pdf

* Op 23 mei werd wereldwijd de March Against Monsanto georganiseerd.
Ook in Amsterdam op de Dam werd er een manifestatie worden georganiseerd met de nadruk op TTIP.
Hier hield ik de toespraak 'TTIP protest biedt kansen voor fundamentele hervorming van neoliberaal beleid',
zie voor de tekst: http://www.grenzeloos.org/node/6565
Meer informatie over deze activiteit: https://www.facebook.com/events/455151151302824/

* Op 8 mei was ik medeorganisator  van Inspiring Evening: Rechten voor de Natuur en TTIP.
Er was een inheemse drumceremonie en er zijn lezingen over o.a. de Rechten voor de Natuur.
Hier gaf ik een lezing: 'De gevolgen van TTIP voor het voedsel en het klimaat mét een alternatief'.
Locatie de Ceuvel - Korte Paperweg 6C in Amsterdam
Zie ook: https://www.facebook.com/events/688194807974054/

* Op 15 april gaf ik een lezing tijdens - en was ik medeorganisator van het
TTIP-debat - Gevolgen voor de Nederlandse boer en het klimaat, mét een alternatief aan de Wageningen Universiteit.
Zie ook: https://www.facebook.com/events/408189682693014/

Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier:
http://aardeboerconsument.nl/steeds-meer-boerenorganisaties-tegen-het-ttip-vrijhandelsverdrag
Het Reformatorische dagblad publiceerde dit verslag:
http://www.refdag.nl/nieuws/economie/ttip_legalisering_van_oneerlijke_concurrentie_1_905552
Een videregistratie van de hele bijeenkomst (na minuut 33):  http://wurtv.wur.nl/p2gplayer/Player.aspx?id=cnQ7Bj

* Op 31 maart gaf ik in Nieuwland in Amsterdam een lezing
'De gevolgen van TTIP en vrijhandel voor de voorziening in basisbehoeften, boeren en het milieu, met een alternatief'.
Zie ook: https://www.facebook.com/events/543213622488526/

* Op 27 maart nam ik als spreker deel aan de informatie- en debatavond TTIP: Zegen of ramp voor landbouw en voedselveiligheid
in Venray, georganiseerd door de SP-Werkgroep Land- en tuinbouw Noord-Limburg
Zie ook: http://www.peelenmaasvenray.nl/2015/03/23/informatieavond-ttip-in-venray/
7 april: Een verslag van deze bijeenkomst: Geslaagde informatie- en discussieavond over TTIP,
zie: http://horstaandemaas.sp.nl/nieuws/2015/04/geslaagde-informatie-en-discussieavond-over-ttip

* Op 13 maart gaf ik in het Maagdenhuis in Amsterdam een lezing
'De gevolgen van TTIP en vrijhandel voor de voorziening in basisbehoeften, boeren en het milieu, met een alternatief'.
Zie ook: http://newuni.nl/bungehuis-programma/

2014

* Op 8 december gaf ik een lezing tijdens de Themabijeenkomst duurzame landbouw en veeteelt, in de
Raadszaal van de Cittaslow-gemeente Borger-Odoorn. Dit ter ere van het afscheid van burgemeester Marco Out.
Zie: http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2014/12/article/
themabijeenkomst-duurzame-landbouw-en-veeteelt-9122.html

* Op 20 november gaf ik bij het Vredescafé in Amsterdam een lezing 'Antwoorden op de voedsel-, energie- en klimaatcrises'.

* Op 27 september 2014 gaf ik in Oss (bij veevoederfabriek Agrifirm) een lezing voor vertegenwoordigers van de

jongere afdelingen van politieke partijen (CDJA, Jonge Democraten, Dwars en Pink) en Youth Food Movement,
behorende bij het project
Landbouw voor Later.
Het thema van mijn lezing was
Een eerlijke prijs en voedselzekerheid. Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Zie ook: http://www.plattelandspost.nl/15068/jongerenorganisaties-schrijven-pamflet-voor-de-landbouw-van-later

* Op 20 september gaf ik tijden de conferentie Knooppunt voor Toekomstige Generaties in Herentals - België,
een lezing over het landbouw- en handelsbeleid met speciale aandacht voor de gevolgen
van het EU-VS handelsverdrag
TTIP en the Alternative Trade Mandate.

Meer informatie: http://act4change.be/activiteiten/knooppunt-voor-toekomstige-generaties
Contact Ramona Langanki: ramona.langanki@catapa.be

* Op 13 september werd de Theatervoorstelling Mansholt opgevoerd bij Stadsboerderij Uit je Eigen Stad,
Marconistraat 39 te Rotterdam. Na afloop ging ik met het publiek in gesprek over het huidige landbouw- en handelsbeleid.
Zie: http://mansholt-theater.nl/rotterdam/

* Op 11 september (13.30 - 16.15 uur) gaf ik een gastles How to get to a just and ecological food supply? aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam, als onderdeel van de
cursus Environment and Development.
Meer informatie: w.tuijp@vu.nl 

* Tijdens de pinksterdagen op 7,8 en 9 juni 2014 exposeerde ik mijn foto's
tijdens Open Ateliers Westelijke Eilanden te Amsterdam, zie: www.oawe.nl

* Op 24 mei 2014 werd wereldwijd de March against Monsanto georganiseerd.
In Amsterdam op de Dam werd de Manifestatie voor Moeder Aarde gehouden, hier gaf ik een toespraak
over TTIP en landbouw. Meer informatie: https://www.indymedia.nl/node/22358
Tevens lanceerden we hier een petitie ter ondertekening tegen de TTIP:
 http://www.moralinmotion.eu/en/petitionped/form/1

* Op 8 mei werd in De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht de
Basta! Infoavond -
Something TTIP This Way Comes gehouden
. Ik hield hier een presentatie
houden over de gevolgen van TTIP voor landbouw en milieu.
Meer informatie: http://www.kritischestudenten.nl/agenda/something-ttip-comes-way/?lang=nl

* Op 6 mei werd een
EU-verkiezingsdebat over het landbouw- en handelsbeleid,
met speciale aandacht voor de ATM en TTIP, gehouden in Wageningen.
Organisatie: Otherwise, Stichting Boerengroep, Platform Aarde Boer Consument, XminY en ILEIA
Verslag: http://aardeboerconsument.nl/stemwijzer-wie-voor-en-tegen-atm-debat-6-mei
Video by
@Grasbaal : "Presentatie Guus Geurts: Alternative Trade Mandate"  vimeo.com/94767357
Meer informatie: http://aardeboerconsument.nl/6-mei-debat-wageningen-commitment-eu-kandidaten-w-b-voedsel-landbouw

* Van 6 februari t/m 30 april 2014 was mijn
foto-expositie Voedsel Hier en Daar te zien bij
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, te Weert, zie: http://www.natuurenmilieucentrumweert.nl/

* Op 11 maart 2014 gaf ik op dezelfde locatie een
lezing Antwoorden op de voedsel-, klimaat- en energiecrises.
Meer informatie over de tentoonstelling: Herman Beuvens beuvens@lijbrandt.nl
Meer informatie over de lezing: Ad Havermans adhavermans@concepts.nl 

* Op 21 en 22 februari 2014 werd de Voedsel Anders-conferentie - Naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen
georganiseerd in Wageningen. Met als sprekers o.a. Vandana Shiva en Olivier de Schutter en ruim 50 workshops en lezingen. 
Er werden o.a. workshops gehouden op gebied van ATM, TTIP, stadslandbouw en agro-ecologische landbouw. Verslagen van de workshops en video's van het plenaire gedeelte zijn (binnenkort) te vinden op www.voedselanders.nl  en http://aardeboerconsument.nl/conferentie2014

Tijdens de conferentie in het Orion-gebouw werd mijn foto-expositie Voedsel Hier en Daar geëxposeerd. 

* Op 27 februari 2014 werd de Vervolgbijeenkomst Voedsel Anders Conferentie georganiseerd bij:
VoedLink VOKO - Bilderdijkstraat 165-f in Amsterdam. Zie ook: https://www.indymedia.nl/node/21290

* Op 18 februari 2014 gaf ik een lezing Antwoorden op de voedsel-, klimaat- en energiecrises, bij
Agentschap NL, te Utrecht, meer informatie: william.visser@rvo.nl 

* Vanaf 11 januari t/m 15 februari 2014 was mijn foto-expositie Out in Africa te zien in Café 't Blaauwhooft, Hendrik Jonkerplein
te Amsterdam

2013
* Op 26 en 27 november 2013 werd de campagne Alternative Trade Mandate gelanceerd in Brussel, we zullen ons richten op de
Europese verkiezingen in mei 2014.
Na een consultatieproces van vier jaar werden onze voorstellen gepresenteerd en een demonstratie gehouden door Brussel.
Zie voor een verslag en foto's:
http://corporateeurope.org/pressreleases/2013/11/over-50-civil-society-groups-demand-paradigm-shift-eu-trade-and-investment

Ons ATM-alternatief is te downloaden via: http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2013/11/Trade-time_for_a_new_vision-PRINT.pdf

* Op 30 oktober 2013 werd bij de RAI de demonstratie tegen Monsanto & Crop World Global georganiseerd. Hier gaf ik de toespraak: Hoe gaan we de wereld werkelijk voeden?, hierbij het videoverslag:  http://www.youtube.com/watch?v=i52QPOYxp9g&feature=youtu.be

* Zaterdag 12 oktober 2013 werd Columbus day - a day to reflect georganiseerd.
In Amsterdam kwamen meerdere inheemse groepen samen op de buurtboerderij in Westerpark (Spaarndammerdijk 319) om hun traditionele ceremonies, dansen en muziek met elkaar en bezoekers te delen. Zie hier foto’s hiervan: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151749485628068.1073741883.737523067&type=1&l=e4bcd6d1d2

* Op 23 september gaf ik een gastles 'How to get to a just and ecological food supply?' aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Meer informatie:
w.tuijp@vu.nl

* Op 9 augustus bezocht ik de manifestatie ter ere van de Internationale Dag voor de Inheemse Volkeren op de Dam in Amsterdam. Zie hier een fotoverslag: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151619728483068.1073741882.737523067&type=1&l=a906920c3d 

* Op 25 mei namen in Wageningen meer dan 2.000 mensen deel aan de wereldwijde March against Monsanto. 
Hier hield ik de toespraak Hoe gaan we de wereld werkelijk voeden? Z
ie: http://aseed.net/nl/hoe-gaan-we-de-wereld-werkelijk-voeden/#more-1960 en http://www.facebook.com/events/137732549742118/

* Tijdens de pinksterdagen op 18, 19 en 20 mei 2013 van 12.00 tot 18.00 uur, exposeerde ik mijn foto's
tijdens Open Ateliers Westelijke Eilanden te Amsterdam, zie: www.oawe.nl

* Van 22 mei tot 7 juni 2013 was mijn foto-expositie Voedsel Hier en Daar te zien in het stadshuis van Ridderkerk.

* Op 17 april 2013 nam ik deel aan een debat ter ere van de dag van de boerenstrijd.
Lokatie: Institute for Social Studies, Den Haag. Zie voor meer informatie:
http://www.iss.nl/news_events/iss_news/detail/article/47808-iss-2nd-international-day-of-peasants-struggle/


* Op 4 april 2013 gaf ik een lezing over voedselrechtvaardigheid in de Peper, OT301 te Amsterdam

2012
* Op 1 oktober 2012 nam ik deel aan het debat 'Varkens en soja' tijdens de Floriade in Venlo.
Organisatie: Oxfam/Novib, Milieudefensie, Vereniging Behoud de Parel, Wiek Lenssen Filmproducties en Werkgroep Land- en tuinbouw van de SP.
Meer informatie: http://aardeboerconsument.nl/talkshow-varkens-en-soja-tijdens-floriade en  http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node%2F3185 
Beluister ook het radio-interview hierover op 23 september met Wiek Lenssen (45 minuten) en mezelf (15 minuten):
http://www.reindonk.nl/gemist/radio/20120923-Reindonk_NU_zondagavond.mp3 

* Gedurende de maanden juni t/m september 2012 organiseerde ik cq. nam ik deel aan diverse bijeenkomsten rond het Alternative Trade Mandate, op gebied van landbouw, grondstoffen en consumptie. Zie ook www.alternativetrademandate.org

* Op 7 juli 2012 gaf ik samen met Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) een lezing 'Landbouw en internationaal beleid - Antwoorden op de voedsel-, energie- en klimaatcrises' tijdens het Landbouwactiekamp 'Voedsel terug in eigen hand' te Den Bosch.
Zie voor meer informatie: http://www.aseed.net/new/nl/landbouwactiekamp/1055-agriculture-action-camp-qfood-back-in-our-own-handsq

* Op 26, 27 en 28 mei 2012 exposeerde ik mijn foto's tijdens Open Ateliers Westelijke Eilanden te Amsterdam, zie: www.oawe.nl


* Op 18 mei 2012 gaf ik een lezing 'Op weg naar een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening' in Zaal 't Brugeind te Meerlo (L).
Organisatie Floor Hermans en SOS (Stichting Ontwikkelingssamenwerking) Meerlo-Wanssum, meer informatie:
http://www.sos-meerlowanssum.nl/nieuws/Lezing%20globetrotter%20Guus%20Geurts.pdf

* Op 10 mei 2012 gaf ik een lezing voor buitenlandse studenten bij PTC+ te Barneveld, meer informatie
Gerdien Kleijer-Ligtenberg (g.kleijer@ptcplus.com)

* Van 23 t/m 25 maart 2012 werkte ik - via een lezing en deelname aan workshops - mee aan de conferentie
Wereldweekend over de voedselcrisis, georganiseerd door de Bevrijde Wereld, in de Panne te België.
Zie voor een kort videoverslag van dit weekend: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TWcTdf--vJk
Zie voor meer informatie over dit weekend: http://www.bevrijdewereld.be/pages/prog/News/Noordwerking/wereldweekend/wereldweekend2012.aspx

* Op 17 maart 2012 sprak ik enkele minuten op de Dam in Amsterdam tijdens de demonstratie tegen megastallen We zijn het megazat: www.wezijnhetmegazat.nl.
Een videoverslag van deze toespraak en een interview met Co Scholten van Nieuwsgrazer: http://vimeo.com/38701401
Een registratie van Occupy Nederland van deze toespraak: http://occupythenetherlands.nl/2012/03/18/occupytvnl-mega-zat-demonstratie/#.T2irYBlY0Bc.twitter

* Op 12 maart 2012 gaf ik een lezing bij de Milieu Werkgroep en Transition Town Houten. Eerst werd hier de film Food Inc. vertoond. Meer informatie: http://www.milieuwerkgroephouten.nl/ Er werd die avond een kort interview met me op video opgenomen: http://www.youtube.com/watch?v=qQxNYLAefYs 

2011
* Van 1 november t/m 13 december hield ik eerst een veertig-daagse vastenactie en vervolgens een drie-daagse hongerstaking
om de Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid kracht bij te zetten.
Tegelijkertijd lanceerde de Werkgroep Voedselrechtvaardigheid (www.foodjustice.eu) de gelijknamige campagne, en ondersteunde
de actie. Op medische gebied werd ik bijgestaan door dokter Co van Melle. 
Ook vastten een aantal solidaire mensen mee gedurende 24 uur, vele burgers en organisaties ondertekenden de petitie.
Iedereen bedankt voor de morele en fysieke steun, het was een onvergetelijke tijd! 
Zie ook www.guusgeurts.nl/hongerklimaat en de homepage van deze website.

* Op Wereldvoedseldag 16 oktober 2011 organiseerde ik een informatie- en discussiebijeenkomst over voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid in de pastorie van de Dominicuskerk te Amsterdam.
Er waren sprekers aanwezig namens milieu-, ontwikkelings-, boeren-, jongeren- en mensenrechtenorganisaties en namens inheemse volkeren. Er was aandacht voor analyse, alternatieven en activiteiten richting de G20, klimaattop en WTO-top in december.
Meer informatie over het programma, sprekers en achtergronden:
www.guusgeurts.nl/wereldvoedseldag

* Op 10 oktober 2011 nam ik deel aan de discussiebijeenkomst "Ons dagelijks voedsel in mondiaal perspectief" in het kader van Wereldvoedseldag,
in Café De Lange, Wilhelminaplein 9 te Horst. Meer informatie : f.thielen@hetnet.nl
* Vanaf 11 oktober t/m 17 oktober 2011 was mijn foto-expositie Voedsel Hier en Daar te zien in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Op 10 oktober werd deze expositie geopend.

* Op 9 juli nam ik deel aan de Duurzame Jan Eef Terrasdag van 14.30 tot 16.30 uur.
Lokatie Jan Eef Markt, Jan Evertsenstraat - Vespuccistraat, Amsterdam 
Zie ook: http://www.geefomdejaneef.nl/

* Op 11, 12 en 13 juni 2011 nam ik met een selectie van mijn foto's deel aan de Open Ateliers
Westelijke Eilanden te Amsterdam. Zie voor meer informatie: www.oawe.nl

* Op 1 juni vanaf 21.45 uur nam ik deel aan een forumdiscussie naar aanleiding van de documentaire Smakelijk Eten!
Lokatie: Theater Provadja, Verdronkenoord 12, Alkmaar Zie: http://ttalkmaar.nl/?p=368

* Op 29 mei gaf ik een lezing Hoe te komen tot een duurzamere veehouderij? tijdens de Boerenbruiloft op het Zimmerterrein,
Schimmelstraat 44 te Amsterdam. Zie: www.wereldwest.nl

* Op 21 mei gaf ik een lezing tijdens het symposium Van Soja naar Suiker, hierbij waren ook de films
The Dark Side of Green en Birdwatchers te zien. Lokatie: Filmhuis Kriterion, Roetersstraat 170, Amsterdam
Zie ook: www.survivalinternational.nl

* Van 11 maart t/m 20 mei 2011 verzorgde ik met ASEED een Lezingen- en discussiecyclus
'Think global, eat local'  Locatie:  Plantagedok, Plantagedoklaan 8, Amsterdam

Programma:
* 11 maart  Inleiding op cyclus – ecologische zelfvoorzienende voedselvoorziening – leren van het Zuiden -  Jan Paul Smit (auteur en filmmaker) en Guus Geurts
* 25 maart - Zaadmonopolisering en genetische manipulatie - Linda Coenen  (ASEED)

* 8 april - Foute soja is niet verantwoord – greenwashing in de praktijk - Didi van Dijk (ASEED) en Tjerk Dalhuisen (Gifsoja.nl)
* 22 april - Antwoorden op de voedsel-, klimaat- en energiecrisis - Keimpe van der Heiden (NAV) en Guus Geurts
* 6 mei -  Strategieën en activiteiten om te komen tot een meer rechtvaardige en ecologische lokale en mondiale voedselvoorziening - Sandor Schiferli (Slowfood),
Gaston Remmers (Boerenstadwens Amsterdam en Bureau Buitenkans) en Guus Geurts

* 20 mei - Inspirerende lokale initiatieven van lokale voedselvoorziening - Meike Vierstra (ASEED) en Sandor Schiferli (Slowfood)
Voor meer informatie o.a. over de inhoud van de workshops:
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=800&Itemid=1

* Op 24 maart 2011 verscheen in de boekhandel:
Wereldvoedsel - Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening 
met voorwoord van Herman Wijffels bij Uitgeverij de Republiek, zie:
http://www.uitgeverijderepubliek.nl/html/info_wereldvoedsel_product.html.

Het is een sterk uitgebreide en geactualiseerde versie van het boek Voedsel Hier en Daar dat in 2007 in eigen beheer werd uitgegeven.
In 2013 verscheen de geactualiseerde tweede druk.

De boekpresentatie (met lezing aan de hand van foto's) was op 19 maart 2011 tijdens:
ETEN MET MUZIEK een ecologisch- en diervriendelijk LenteFestijn, ZAAL 100  te Amsterdam.
Meer informatie:
http://www.vekologisch.nl/veko4.htm
Ook werd op 17 april een boekpresentatie gegeven in mijn geboortedorp Veulen bij Venray.

* In augustus 2007 verscheen in eigen beheer het boek: 'Voedsel Hier en Daar, misschien kunnen we leren van elkaar' 
Het boek is sinds maart 2008 uitverkocht.
(Het boek Wereldvoedsel dat in 2011 verscheen biedt een sterk uitgebreide en geactualiseerde versie van dit boek.)


Een recensie van het boek door H.M. Groen van NBD Biblion:
Het landbouw- en voedselbeleid was een van de eerste hoofdthema’s van de EEG,
de voorloper van de Europese Unie. Het grote succes daarvan had en heeft ook
ernstige schaduwzijden. De auteur laat in de uitgave in beeld (kleurenfoto's)
en tekst de diverse aspecten daarvan zien. Hij komt ook met uitgangspunten
en een eerste uitwerking van een beleid dat aan de bezwaren tegemoet komt,
en dat zowel voor boeren in Europa als in de Derde Wereld als voor natuur en
biodiversiteit veel beter kan uitpakken.
Beknopt, opvallend helder en wervend geschreven verlaagt deze publicatie
aanzienlijk de drempel om deel te nemen aan de discussie over dit belangrijke
maatschappelijke thema (of tenminste die discussie te kunnen volgen).
Spiraalband.

2010
* Op 21, 22 en 23 mei 2010 (pinksteren) deelname aan de Open Atelierroute Westelijke  Eilanden te Amsterdam. Zie
www.oawe.nl 

* Op zaterdag 17 april 2010 toespraak over 'voedselsoeveiniteit en klimaatverandering' tijdens de solidariteitsmanifestatie
'Steun de Klimaattop in Bolivia' op het Museumplein te Amsterdam
Zie ook: 
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/04/manifestatie-steun-de-klimaattop-in.html
en: http://www.climate-justice-action.org/mobilization/cochabamba/

* Mijn expositie Voedsel Hier en Daar was van 2 april t/m 19 april te zien in Bibliotheek Udenhout Tongerloplein 15 te  Udenhout.
Zie voor meer informatie:
http://www.bibliotheekmb.nl/exposities/2010%2004%2002%20Udenh%20expositie-smakelijk-geweten.aspx

* 21 maart 2010, lezing Antwoorden op de voedsel-, energie- en klimaatcrisis georganiseerd door het MOV-groepen dekenaat te Helden
Lokatie: De Wissel te Panningen

* Van 21 januari t/m 7 maart 2010 was de foto-expositie "Dagelijks Leven Hier en Daar" te zien in galerie Funen te Amsterdam.
De 53 foto's zijn vooral gemaakt in verschillende ontwikkelingslanden, maar als contrast zijn er ook foto's uit Nederland te zien.
Binnen de meest uiteenlopende landschappen staat de mens centraal, met zijn traditie, religie, manier van levensonderhoud en ontspanning. 
De opening was op 6 februari met een toespraak van fotograaf Willem Overtoom.
Zie ook:
http://www.funenconcerts.nl/expositieagenda.html
en http://www.fotoexpositie.nl/exposities/guus_geurts.html

* Mijn expositie Voedsel Hier en Daar was van 31 januari t/m 15 maart te zien in de openbare bilbiotheek te Tiblurg.
Zie:
http://www.duurzaamtilburg.nl/index.php?pid=110&pg=event&eid=363

* 4 februari 2010, lezing Antwoorden op de voedsel-, energie- en klimaatcrisis Lokatie: Huis van de Wereld, Tilburg
Georganiseerd door Doevitrine van Duurzaam Tilburg: zie
http://www.duurzaamtilburg.nl/index.php?pid=110&pg=event&eid=363

2009
* 19 november 2009, lezing binnen de workshop Honger in overvloed tijdens het LLTB-symposium
Lokatie: De Oranjerie, Roermond, georganiseerd door de Limburgse Land- en Tuinbouwersbond (LLTB).
Z
ie: http://www.lltb.nl/nl/25222748-%5Blink_page%5D.html?location=18930371251041384,10341647

* 14 november 2009, lezing Antwoorden op de voedsel-, energie- en klimaatcrisis
Lokatie: De Kargadoor, Utrecht, georganiseerd door Wederzijds: zie
http://www.wederzijds.com/

* 13 november 2009, tijdens het Vredesdiner een lezing en discussie over de de relatie tussen
de WTO en oorlog/vrede.
Lokatie: Wijk- en dienstencentrum de Regenvalk, Weimarstraat 69, 2562 GR Den Haag
Georganiseerd door Haags Vredes Platform: zie http://www.haagsvredesplatform.nl/ 

* 7 november 2009, 10.00 - 17.00 5e Dag van Alternatieven - De crisis als kans
Lokatie: Christelijk Gymnasium - Koningsbergerstraat 2 - Utrecht
Meer informatie: www.globalternatives.nl/dva2009

* Van 31 oktober - 21 november 2009: Foto-expositie Festivalzomer 2009
Met foto's van Oerol, Landjuweel - Ruigoord, In La'Kech - NDSM-werf, Aarde-festival - ADM-werf
Lokatie: Café 't Blaauwhooft - Hendrik Jonkerplein 1 Amsterdam

* Met pinksteren op 30,31 mei en 1 juni 2009 nam ik deel aan de Open Atelierroute Westelijke eilanden. Meer informatie: www.oawe.nl

* Vanaf 3 april t/m 3 mei 2009 nam ik deel aan de groepsexpositie in gallerie Funen, Funenpark 125, Amsterdam.
Op 12 en 13 april nam galerie Funen deel aan de open atelierroute Amsterdam Centrum Oost.
Zie ook: http://funenconcertsartproductions.arco-amsterdam.nl/

* Op 24 januari 2009 gaf ik een lezing tijdens de workshop 'Antwoorden op de voedsel- en
energiecrisis'
georganiseerd door Vóór de Verandering. Meer informatie:
http://studie.globalternatives.nl/index.php?topic=ws-voedsel

2008
* Op 21 september 2008 ter gelegenheid van de Milieumarkt in stadsdeel Westerpark Amsterdam: foto-expositie Voedsel Hier en Daar.
Te bezichtigen in het restaurant van Verzorgingscentrum De Poort - Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Amsterdam Telefoon: (020) 5806 600

* Van 8 juni t/m september 2008 foto-expositie Thank you India te bezichtigen in café ´t Blaauwhooft, Hendrik Jonkerplein te Amsterdam.
Zie ook
www.blaauwhooft.nl
De (12) foto's zijn in 2007 gemaakt tijdens een reis van 10 weken door Punjab, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttara Khand en Kerala.

* Op 7 juni 2008 deelname als spreker aan informatiebijeenkomst:
De toegevoegde waarde van de gast - Sleutel tot duurzame ontwikkeling in Upper East -Ghana?
Aanvangstijd 13.30 uur bij RecreatieGelegenheid Hoeve de Knol, Koudenhoek 1, 5824AH Holthees. Zie ook
www.hoevedeknol.nl

* Op 3 juni 2008 lezing ´Internationaal landbouw- en handelsbeleid in relatie tot voedselzekerheid, de positie van boeren in Noord en Zuid en het milieu´,
georganiseerd bij Stichting ´t Groenewold, Begijnengang 17A, te Venlo, zie ook
www.stichtinggroenewold.nl

* Van 9 mei t/m begin juni 2008 foto-expositie Voedsel Hier en Daar te bezichtigen in De Veldschuur, Wijkweg 2 te Rouveen (vlakbij Hasselt - Overijssel).
Zie ook www.veldschuur.net meer informatie: Stichting Zwarte Waterlanden, 038 - 4771000,
http://www.wolters-werk.nl/contact/informatie/

* Op 10, 11 en 12 mei 2008 deelname aan Open Ateliers Westelijke Eilanden te Amsterdam, zie ook www.oawe.nl

* Van 11 april t/m 7 mei 2008: Foto-expositie 'Voedsel Hier en Daar in mondiaal perspectief' in Hof van Twello, Rijksstraatweg 17, Twello
Zie ook:
http://www.hofvantwello.nl/adres-e-mail.html

* Van 19 maart t/m 11 april 2008: Foto-expositie 'Voedsel Hier en Daar in mondiaal perspectief' in Wijkcentrum de Lommerd, Spijkerstraat 185a, te Arnhem.
Op 19 maart heb ik hier een lezing verzorgd bij de opening van deze expositie. 

* Van 11 februari t/m 14 maart 2008, dagelijks behalve zondag: Foto-expositie 'Voedsel Hier en Daar in mondiaal perspectief' in
Bibliotheek Rivierenland, Herenstraat 29 te Culemborg. Op 25 februari heb ik een lezing verzorgd in de bibliotheek.
Zie ook:
http://www.bibliotheekrivierenland.nl/culemborg/uitgelicht2.php

* Op 10 januari 2008 deelname aan de workshop landbouw tijdens de conferentie "Groei naar een duurzame en solidarie economie"
aan de Universiteit in Tilburg.
Zie ook
www.economischegroei.net en http://www.economischegroei.net/ws-landbouw

2007
* December 2007: Foto-expositie 'Voedsel Hier en Daar in mondiaal perspectief' in Openbare bibliotheek te Venray.
In het kader van deze fototentoonstelling vond er op 12 december een informatiebijeenkomst plaats, op genoemde lokatie.
http://www.bibliotheekvenray.nl/ob/pid-258-taalkeuze-1/Home/Activiteiten///Fototentoonstelling+Voedsel+hier+en+daar.html?opt=1

* Van 4 november t/m 25 november 2007: deelname aan foto-expositie ´Weer of geen weer´, in ABC Treehouse, Voetboogstraat 11 te Amsterdam.
De opening was op 4 november 16.00 uur met medewerking van Erwin Krol.
Zie ook:
http://www.treehouse.abc.nl/index.php?page=gallery&show=next&title=weer

* 7 november 2007 deelname aan symposium ´The world on your plate - Life stock in a global perspective´ samen met de Boerengroep.
Locatie: Collegezaal Gezelschapsdieren, Faculteit der Diergeneeskunde, Munsterlaan 7, (Uithof)Universiteit Utrecht.
Zie ook:
http://www.dio.nl/symposium2007.html

* 21 oktober 2007 deelname aan klimaatdebat bij ´Eten met muziek´ in zaal 100 te Amsterdam. Zie ook: http://www.vekologisch.nl/veko4.htm

* Van 12 augustus t/m 7 oktober 2007: Foto-expositie 'Voedsel Hier en Daar in mondiaal perspectief' in het Franz Pfanner Huis te Arcen. 
In het kader van deze fototentoonstelling vonden er op de zondagen 23 september en 7 oktober informatiebijeenkomsten plaats, op genoemde lokatie.

* Juni - september 2007: Foto-expositie 'Voedsel Hier en Daar' in bestuursgebouw Wageningen Universiteit en Research-center, Costerweg 50

* Deelname aan Open atelierroute Westelijke Eilanden - Amsterdam 26,27 en 28 mei 2007. Meer informatie www.oawe.nl

* Top van onderop 20 mei 2007 Amsterdam: medewerking aan workshop ´Regionalisering in beleid en praktijk´.
Meer informatie
http://sociaalforum.nl/spz/pub/website/main.php?obj_id=487566578